Pelan PRIMA - ETB

Monday, 5 October 2009ETIQA PRIMA


IA ADALAH PELAN ISTIMEWA DENGAN PULANGAN BERJADUAL SERTA KEBEBASAN MUTLAK DALAM PERANCANGAN KEWANGAN SEMASA MERANGKUMI KEPERLUAN PENDIDIKAN, UMRAH DAN ZIARAH, MELANCONG, PELABURAN DAN SEBAGAINYA.


MANFAAT UTAMA
 • Jumlah perlindungan sepenuhnya akan dibayar dalam tempoh kontrak berkuatkuasa sekiranya berlaku kematian.
 • Sekiranya berlaku keilatan kekal menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 3 pembayaran. 20% daripada jumlah perlindungan serta amaun terkumpul dan keuntungan daripada Akaun Peserta apabila sahnya keilatan, 40% pada akhir tahun pertama dan kedua dari tarikh keilatan.
 • Manfaat semasa matang adalah baki manfaat survival berjadual termasuk akaun peserta serta keuntungan akaun peserta dan lebihan akaun khas peserta.

MANFAAT SURVIVAL BERJADUAL

Manfaat Survival - setiap 3 tahun bermula dari akhir tahun ketiga kontrak

Anggaran Manfaat Survival - 10% dari amaun perlindungan berdasarkan pulangan pelaburan sebanyak 4% setahun.

RIDER TAMBAHAN

 • Rider Bertempoh
 • Rider Penyakit Kritikal
 • Rider Manfaat Hospital
 • Rider Pampasan Kemalangan
 • Rider Manfaat Kematian dan keilatan Akibat Kemalangan
 • Rider Manfaat Pembayar (kontrak juvana sahaja)

KELAYAKAN PENYERTAAN

 • Had Umur ( 6 bulan - 54 tahun ) pd tarikh lahir akan datang
 • Tempoh Penyertaan ( 18, 21, 24, 27 & 30 tahun )
 • Had Umur Matang (84 tahun ) pd tarikh lahir akan datang
 • Lat Sumbangan ( setahun/setengah tahun/suku tahun/bulanan )

HUBUNGI SAYA BAGI PIHAK MFC UNTUK BANTUAN DAN MAKLUMAT LANJUT

HAZRINA ASHAARI @ 012-2345240

0 comments: