Pelan SARJANA - ETB

Monday, 5 October 2009

ETIQA SARJANA (PENDIDIKAN)

MENYEDIAKAN TABUNG PENDIDIKAN KANAK-KANAK BESERTA PERLINDUNGAN YANG KOMPREHENSIF UNTUK JANGKAMASA PERTENGAHN DAN PANJANG

MANFAAT PERLINDUNGAN DAN CIRI-CIRI PELAN

 • Sekiranya berlaku kematian.keilatan kekal menyeluruh ke atas pembayar, kesemua sumbangan asas termasuk rider atas diri anak melainkan tabungan tambahan akan dilunaskan oleh ETB sehingga tarikh matang/anak meninggal dunia/keilatan kekal menyeluruh, yang mana terdahulu.
 • Pengeluaran wang daripada Akaun Peserta (AP) hanya dibenarkan 3 tahun sebelum tarikh matang sebagai pendahuluan biaya pendidikan.
 • Manfaat Hospital (bagi anak 6 bulan ke atas)
 • ANUGERAH INTELEK - bagi anak-anak yang cemerlang di dalam peperiksaan

## UPSR (5A) >> RM 500.00

## PMR (8A) >> RM 750.00

## SPM (5A) >> RM 1,000.00

## STPM (8A) >> RM 1,000.00

PEMBAYARAN MANFAAT

MATANG = Jumlah Akaun Peserta (+) Mudharabah dari Akaun Peserta (+) lebihan dari Akaun Peserta

KEMATIAN = Jumlah Perlindungan (+) Jumlah Akaun Peserta (+) Mudharabah dari Akaun Peserta

KEILATAN KEKAL MENYELURUH

 • Tahun Pertama ( 20% dari jumlah perlindungan (+) jumlah akaun peserta (+) Mudharabah dari Akaun Perserta )
 • Tahun Kedua ( 40% dari jumlah perlindungan )
 • Tahun Ketiga ( 40% dari amaun perlindungan ) PENAMATAN KONTRAK

KELAYAKAN PENYERTAAN

 • Had Umur ( 14 hari - 17 tahun )
 • Tempoh sijil ( 5 - 25 tahun )
 • Umur Matang ( 13 - 25 tahun )
 • Lat Sumbangan ( Tahunan/setengah tahun/suku tahun/bulanan )

ALIRAN SUMBANGAN PESERTA

TAHUN 1 ( AP 0% / AKP 100% )

TAHUN 2 ( AP 10% / AKP 90% )

TAHUN 3 ( AP 50% / AKP 50% )

TAHUN 4 ( AP 75% / AKP 25% )

TAHUN 5 ( AP 75% / AKP 25% )

Tahun seterusnya sama dengan tahun 5

HUBUNGI SAYA BAGI PIHAK MFC UNTUK BANTUAN DAN MAKLUMAT LANJUT

HAZRINA ASHAARI @ 012-2345240

0 comments: