Pelan MESRA - ETB

Monday, 5 October 2009


ETIQA MESRA

GABUNGAN TABUNGAN DAN PERLINDUNGAN UNTUK PERANCANGAN KEWANGAN HARI ESOK. PELAN YANG FLEKSIBEL DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KEWANGAN KELUARGA.


MANFAAT ASAS (MESRA)
 1. Kematangan

 2. Keilatan Kekal Menyeluruh (hingga peserta berumur 65 tahun)

 3. Kematian


RIDER TAMBAHAN (MESRA)

 • Rider Penyakit Kritikal

 • Rider Pampasan Kemalangan

 • Rider Manfaat Hospital

 • Rider Kad Perubatan

 • Rider Manfaat Pembayar (Juvana)

PEMBAYARAN MANFAAT (MESRA)

MATANG = Jumlah akaun Peserta (+) Mudharabah Dari Akaun Peserta (+) Lebihan Dari Akaun Peserta

KEMATIAN = Jumlah Perlindungan (+) Jumlah akaun Peserta (+) Mudharabah dari Akaun Peserta

KEILATAN KEKAL MENYELURUH

 • Tahun Pertama - 10% dari jumlah perlindungan (+) jumlah akaun peserta (+) mudharabah dari akaun peserta

 • Tahun Kedua - 10% dari jumlah perlindungan

 • Tahun Ketiga - 10% dari jumlah perlindungan

 • Tahun Keempat - 10% dari jumlah perlindungan

 • Tahun Kelima - 60% dari jumlah perlindungan

***Manfaat Keiltan Kekal Menyeluruh hanya dibayar jika peserta berumur tidak lebih dari 65 tahun ketika kejadian / tuntutan diterima***KELAYAKAN PENYERTAAN

 • Had Umur ( 6 bulan - 60 tahun) pada tarikh lahir akan datang

 • Tempoh Sijil ( 5 tahun - 79 tahun )

 • Tempoh Matang ( Maks hingga umur 80 tahun )

 • Lat Sumbangan ( Tahunan/setengah tahun/suku tahun/bulanan )


ALIRAN SUMBANGAN PESERTA

 • Tahun 1 (AP 0% / AKP 100%)

 • Tahun 2 (AP 10% / AKP 90%)

 • Tahun 3 (AP 50% / AKP 50%)

 • Tahun 4 (AP 75% / AKP 25%)

 • Tahun 5 (AP 75% / AKP 25%)

 • Tahun seterusnya sama dengan tahun kelima

HUBUNGI SAYA BAGI PIHAK MFC UNTUK BANTUAN DAN MAKLUMAT LANJUT

HAZRINA ASHAARI @ 012-2345240

0 comments: